Terapeutisk Årsbog

Den Terapeutiske Årsbog har til hensigt at fremme nærvær, livstilfredshed og oplevelse af mening i dit liv. Bogen er skabt med ønsket om at mindske stress, præstationspres, konkurrenceræs og urealistiske, usunde idealer og i stedet hjælpe dig med at tage skridt i retning mod en mere bæredygtig tilværelse for dig selv og det fællesskab, du er en del af. 

Den Terapeutiske Årsbog er en invitation til at stoppe op og tage en pause med nærvær, fordybelse, givende refleksioner og intentioner. Bogen inviterer til afslutninger og åbninger, indsigt og udsigt, stilstand og bevægelse, retning og forankring. I dit eget tempo og med de små eller store bevægelser, du har brug for at omfavne. Det handler ikke om at nå mere eller blive til mere, og ej heller om mål, optimering og produktivitet. 

Håbet er, at teksterne og øvelserne kan inspirere til, at du bliver mere bevidst nærværende i dit liv og verden, i højere grad lever i overensstemmelse med dine værdier, kan forholde dig til det ubehag og de tanker, der fylder og måske styrer dig, får perspektiv på din tilværelse og omfavner lige nøjagtig den bevægelse, som passer til dig.

OM den Terapeutiske Årsbog

Indhold, der kan skjules

Bogens opdeling

Bogen er delt op i årets måneder og inviterer til at tjekke ind i starten af måneden og se på intentioner, påmindelser og det, der er vigtigt for dig i din proces. Det giver også mulighed for senere at se tilbage på din proces, oplevelser, refleksioner, valg og beslutninger samt begivenheder inden for de forskellige måneder.

Du behøver ikke starte ved årsskifte, men kan starte en hvilken som helst måned, da der ingen kronologisk rækkefølge er i tekster og øvelser undervejs. Månederne er skrevet ind, men du kan starte midt i bogen og ligeledes slutte midt i bogen et år senere. Du vælger blot din startmåned og bruger bogen fra den måned og et år frem.

Bogens indhold

Bogen indeholder tekster, citater, refleksionsøvelser, påmindelser, modeller og invitationer til at stoppe op og tjekke ind. Teksterne, som du finder rundt omkring i bogen, kan du bruge til at skrive ud fra. Måske de sætter gang i noget. Måske kan du relatere til dem. Der er ligeledes en del blanke sider, da du skal have plads til at bruge bogen præcis på den måde, du ønsker. Her kan du skrive om konkrete oplevelser, drømme, store livsbegivenheder, dagligdagsting, relationen til andre, forandringer, projekter eller andet, der giver mening for dig. Måske du er vild med lister, handleplaner, poesi, gode citater, bøger, klippeklister eller at tegne. Du kan fordybe dig i det, der giver mening for dig, og der er ingen rigtig måde at bruge bogen på. Selv om der alligevel er givet en form for ramme, vil din bog udforme sig anderledes end andres.

Om skriveterapi

At skrive kan være en givende terapeutisk teknik. At skrive kan hjælpe dig med at udvikle et sprog for det, du oplever, få ting ud af hovedet og parkere det. Det kan hjælpe dig med at skabe overblik, få flere perspektiver, udtrykke dig uden begrænsning og tillade det vigtige i dit liv at få plads og opmærksomhed. Det giver mulighed for at læse dine ord igen og igen, arbejde med dine tanker, udforske dine følelser, bearbejde oplevelser og konkret arbejde med dine værdier. At skrive er ligeledes en måde at skrue tempoet ned på og være nærværende med det, der fylder.

Man kan skrive på de gode dage og på de dumme dage. Man kan skrive om alt det dejlige, livet rummer, og den smerte, man også vil møde. Man kan arbejde med bestemte temaer, eller man kan tillade et frit skriv. Nogle dage vil du måske kun skrive ét ord. Andre gange er det flere sider. Nogle dage vil det føles meningsløst. Andre gange vil du få aha-oplevelser, opleve proces og mærke effekten af det at skrive.

1 af 5