Bag om den Terapeutisk Årsbog

Bag om den Terapeutiske Årbog er vi, Stine og Nana. Vi mødte hinanden på en festival for 10 år siden gennem venner og forelskede os i hinandens væren i verden, inspirationseksploderende hoveder, respektive kvaliteter og spændende projekter. Siden er det blevet til mange små ture i sommerhus og til Århus, altid med en notesbog i hånden og klar på dybe, udviklende samtaler, skriveøvelser, projektudvikling og et hav af idéer til projekter, både sammen og hver for sig.

I sommers fik vi idéen til at skabe en Terapeutisk Årsbog. Egentlig har tanken været der i flere år, men endelig kunne vi se det for os, og vi gik straks i gang. 

Vi har glædet os til at vise den til verden til dem, der har brug for det.

Om Nana Lange

Nana er selvstændig psykolog og har til daglig samtaleterapi med klienter i København og online. Foruden det kliniske arbejde som psykolog, er Nana optaget af skrivning og bruger meget tid på at skrive om alt, hun finder interessant, lige fra rejsetanker, psykologi, filosofi, forskellige måder at indrette og leve livet på, normer og eksistentiel mening, til hvordan man skaber en bæredygtig tilværelse med vitalitet og mening. Derudover har hun en yogauddannelse bag sig, som hun blot bruger til egen yogapraksis. Nana er desuden kæmpe rejsefan, har boet i Nepal og er stor tilhænger af pensionspauser gennem livet og dermed længere rejser med tid og rum til fordybelse, skrivning og menneskemøder. Hendes rejser og nysgerrighed har givet hende en holistisk forståelse af mennesket.

Som psykolog er hun optaget af, hvordan selvrefleksion, værdier, kommunikation og personlige, bevidste valg kan fremme livstilfredshed, mening og trivsel for os selv og i vores relationer. Og så er hun interesseret i, hvordan ens mentale helbred påvirkes af livserfaringer, relationer, strukturer og strømninger i samfundet. Hun tager primært udgangspunkt i Acceptance and Commitment Therapy, hvilket den Terapeutiske Årsbog bærer præg af.

Find også Nana Lange her:

Instagram: Nana Lange

Hjemmeside: www.psykolog-lange.dk 

 

Om Stine Kolding

Stine har hele livet søgt det kreative og billedkunsten og taget diverse tegnekurser, og i 2018 begyndte hun at sælge sine billeder. Hun elsker at eksperimentere med forskellige materialer og stilarter. På tværs af alle serier og kreative foretagender ønsker hun at bringe folk tættere på en mere mådeholden, dybere og bæredygtig stillingtagen til livet og verdens ressourcer. Stine er optaget af, hvordan fordybelse, pauser og det kreative påvirker os som mennesker, og hvor vigtigt det er for vores mentale trivsel at prioritere dette. Hun har i mange år skrevet tanker ned fra hverdagen og bruger det aktivt i hendes terapeutiske rejse.

Ved siden af sit kunstneriske virke bor hun på Nørrebro sammen med min kæreste og hund, og i weekenderne søger hun mod naturen, skoven og havet, hvilket giver hende et kærkomment åndehul og rum for inspiration. Til hverdag er hun bæredygtighedsingeniør og søger at gøre verden en smule mere bæredygtig, cirkulær og inkluderende.

Find også Stine Kolding her:

Instagram: Stine Kolding Studio